Flores Eclisse

Linia przywołująca piękno natury. W pełni dedykowana przyrodzie: kwiatom, wodzie, wiatrowi i słońcu.